La doctora Saurina i el doctor Ribot, segueixen potenciant l’estètica dental dins la disciplina odontològica, per continuar potenciant la sinergia existent entre la estètica del somriure i l’estètica facial, ambdues disciplines integrades dins Clínica Saurina, gràcies a la doble especialització de la doctora Saurina com a metge estomatòloga i metge estètic.

Uploaded : clinica1  enricderibot

El curs va enfocar-se tant en la proporcionalitat dental dins el marc del somriure com a formes de preparació dental conservadores per poder treballar amb carilles de porcelana, a la vegada que no oblidava l’enfoc articular i oclusal que requereix un tractament predictible i durader

saurina-deribot