El Dermameek amb la tècnica de Tebori és una tècnica de pigmentació manual; a diferencia de la micropigmentació que es realitza amb màquina; que es realitza de forma temporal (amb una durada aproximada d’1 any i mig) per evitar la degradació a llarg plaç que pateix tot pigment, i evitant per tant un rastre poc estètic.

La tècnica de Tebori pot ser usat tant per aureoles mamàries, com per pèl (tant cabell com celles) la vermellor dels llavis… Essent un maquillatge durader però no irreversible.

El tractament és totalment conservador, i s’inicia en un estudi dels requisits estètics del pacient i un posterior disseny de la zona a “reproduir”, es col·loca anestèsic tòpic i finalment es dibuixa de forma manual, seguint el disseny, aconseguint un resultat molt natural.

Clínica Saurina ja ofereix el servei, amb una exigent formació.

micopigmentacio manual