El Dr. Ribot va assistir aquest divendres a la jornada d’actualització odontològica impartida al Col·legi oficial d’Odontolegs i Estomatolegs de Catalunya (COEC). El taller programat i dirigit pel prestigiós doctor Lazaro, va ser enfocat a la col·locació d’implants Klockner amb regeneració ossia amb bioos usant membrana, o regeneració de teixit tou amb injerts de mucoderm.

Col·locació de l’implant en mandíbula porcina i posterior sutura.

implants

Imatge cedida per Josep Gavaldà