Avís legal

CLÍNICA SAURINA

Avís legal i Política de privacitat

A través del present avís, el prestador de serveis de la societat de la informació, proporciona les dades que està obligat a posar a la disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Entre altres, aquest Avís Legal informa, com és preceptiu, sobre: la identitat del responsable de les dades personals d’usuaris, la finalitat d’aquesta recollida, el temps de conservació d’aquestes dades, la base per a legitimar el tractament i els drets dels usuaris sobre les dades que hagin subministrat.

1. Sobre la identitat del responsable de la gestió de dades

Aquesta web és propietat de CLÍNICA SAURINA amb les següents dades de contacte:
(+34) 972 21 24 52
Carrer Del Cor De Maria, 4, 17002 Girona
info@clinicasaurina.com

Autoritzacions administratives:

Medicina estètica: E17798397

Odontologia: E17035451

 Doctors col·legiats:
Dra. M. Assumpció Saurina i Canals, núm col·legiada:
– Estomatologia: col.2187
– Medicina estètica: col.1984
Dr. Enric de Ribot i Saurina, núm col·legiat:
– odontòleg: col.7231
Dr. Miquel de Ribot i Saurina, núm col·legiat:
– odontòleg: 8228

Delegat protecció de dades: delegadopd@stericycle.com

 

2. Sobre les dades recollides i la finalitat

CLÍNICA SAURINA recull dades personals dels usuaris del lloc web (“Dades Personals”). Aquestes dades personals i la informació derivada de la utilització dels serveis gestionats i contractats a través del lloc web són incorporats al document REGISTRE D’ACTIVITATS de CLÍNICA SAURINA emmagatzemat de manera privada i que manté, a més, un llistat actualitzat de les dades personals de cada usuari. Aquest document es troba a la disposició de l’AEPD en tot moment.

CLÍNICA SAURINA pot sol·licitar o recaptar informació personal de clients en línia de diverses maneres, incloent formularis en línia per a sol·licitar productes o serveis i altres sol·licituds en les quals es convida als clients a facilitar aquesta informació.

CLÍNICA SAURINA informa els clients que les dades personals que es faciliten en el formulari d’inscripció així com qualsevol altra informació que el client pugui facilitar en el futur dins del marc de la seva relació amb CLÍNICA SAURINA podrà ser inclosa en l’esmentat documento “REGISTRE D’ACTIVITATS” generat.

CLÍNICA SAURINA també podrà recaptar informació sobre com accedeixen els clients a la seva pàgina web mitjançant l’ús d’un identificador únic per a cada client a través de l’ús de cookies.

Aquesta web conté informació detallada sobre les seves cookies en: https://www.clinicasaurina.com/politica-de-cookies

Tret que s’indiqui una altra cosa, sense perjudici que el subministrament de les dades personals facilitades a CLÍNICA SAURINA és voluntari, la falta de subministrament d’aquestes dades personals podrà afectar la qualitat dels serveis proporcionats per CLÍNICA SAURINA.

Les dades personals recaptades són tractats per CLÍNICA SAURINA amb la finalitat, entre altres, de mantenir una adequada relació amb els usuaris; facilitar l’accés al servei prestat; prestar, gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis i/o continguts oferts en el lloc web; així com per a atendre adequadament qualsevol consulta o sol·licitud d’informació plantejada pels usuaris; i, en el seu cas, per a la remissió d’informació sobre els serveis o activitats de CLÍNICA SAURINA que poguessin ser de l’interès dels Usuaris.

Com la majoria de pàgines web, CLÍNICA SAURINA utilitza fitxers *log. Aquesta informació pot incloure adreces d’IP, tipus de navegador, proveïdor d’accés a Internet (*ISP), pàgines de sortida/entrada, tipus de plataforma, segell d’hora i data o nombre de clics per a analitzar tendències, administrar la pàgina web, seguir els moviments del client de forma agregada i recaptar informació demogràfica en sentit ampli per a ús conjunt. En tot cas, cap informació que s’emmagatzemi en fitxers *log, inclosa però no limitada a les adreces d’IP, està relacionada amb informació personal que identifiquin a una persona.

Usarem aquestes dades per a administrar correctament el lloc, per a operacions internes, anàlisis de dades, proves, control de visites, recopilació de dades estadístiques i d’ús, i per a millorar el lloc des del punt de vista tècnic.

Els destinataris de la informació recollida seran exclusivament els propis empleats de CLÍNICA SAURINA o els prestadors de serveis a aquesta entitat (incloses, en el seu cas, les seves pròpies filials o societats afiliades).

En aquest últim supòsit, els prestadors de serveis estaran vinculats per un contracte de prestació de serveis en el qual expressament es recolliran obligacions equivalents de privacitat i protecció de dades a les exigides per als propis empleats de CLÍNICA SAURINA i tindran expressament prohibida la cessió d’aquestes dades a qualsevol altra persona o tercer, excepte que es prevegi el contrari en aquesta política de privacitat.

CLÍNICA SAURINA manté els nivells de protecció de les seves dades personals conforme a la normativa vigent en matèria de mesures de seguretat, i ha implantat tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que el client faciliti a CLÍNICA SAURINA. Això no obstant, CLÍNICA SAURINA no pot garantir la seguretat absoluta de les dades. Qualsevol altra informació particularment sensible, com a detalls de pagament recollits per a transaccions comercials (si arribés el cas), s’encriptarà abans de ser transmesa del client a CLÍNICA SAURINA.

3. Sobre el termini en el qual es conserven les dades personals

CLÍNICA SAURINA conservarà les dades adquirides de manera indefinida mentre duri la relació contractual, tret que l’usuari manifesti la seva voluntat de cancel·lació de la informació recopilada. Una vegada finalitzada la relació contractual amb el prestador de serveis, es retornaran o destruiran les dades dels clients als quals haguessin hagut d’accedir en ocasió de la prestació de serveis.

Una vegada conclosa la relació contractual amb el client, CLÍNICA SAURINA es reserva el dret de conservar les dades del client que es doni de baixa durant el temps necessari per a complir amb les seves obligacions legals. Durant aquest temps les dades personals romandran bloquejats i no seran utilitzats per a cap altra finalitat que no sigui l’avantdita o per a la facturació o cobrament de factures pendents. Una vegada conclosos els terminis legals per al seu manteniment les dades seran eliminades.

4. Sobre la seguretat de la web i possibles bretxes de seguretat

CLÍNICA SAURINA declara haver implantat en aquesta web els mecanismes suficients de seguretat per a evitar la filtració de les dades recollides a través del formulari. En qualsevol cas, si hi hagués alguna fugida de seguretat que impliqués alguna possible violació de les dades personals dels usuaris de la web, CLÍNICA SAURINA es compromet a informar tant les autoritats de control com als usuaris immediatament després de la seva detecció. La notificació als usuaris s’efectuarà fonamentalment per correu electrònic en tres enviaments per a assegurar la seva correcta recepció.

La notificació a les autoritats de control inclourà el nombre d’usuaris afectats per la possible bretxa de seguretat, els tipus i categories de les dades afectades, la descripció d’aquestes dades, els efectes i conseqüències possibles de la bretxa de seguretat i les mesures que s’han adoptat per a solucionar la situació i prevenir noves bretxes en un futur.

Respecte a la seguretat de la web, aquest lloc no recopila ni emmagatzema dades sensibles referides a targetes de crèdit o dades bancàries dels usuaris, utilitza sempre contrasenyes segures per a accedir al panell d’administració, crea còpies de seguretat automatitzades i manté sempre actualitzat tot el programari que interactua amb *WordPress (*plugins i aplicacions de tercers) a més de comptar amb diferents mesures anti *malware, *spam i limitadors d’intents de *login.

5. Sobre l’accés al lloc

L’accés a aquest lloc web atribueix a qui el realitza la condició d’USUARI, i expressa l’acceptació plena i sense reserves per part de l’USUARI de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús, sense perjudici de les condicions particulars que calgui aplicar en el cas que l’USUARI desitgi contractar algun dels serveis que se li ofereixen en la web.

6. Sobre l’ús dels continguts

L’USUARI es compromet a realitzar un bon ús dels continguts i serveis d’aquest lloc web, que mai podran ser utilitzats per a activitats il·lícites o que puguin ser contràries a l’ordre públic, la defensa nacional o la salut pública. Qualsevol utilització per part de l’USUARI dels continguts i serveis haurà de respectar els principis indicats en el paràgraf anterior.

L’USUARI està expressament autoritzat per a visualitzar tota la informació continguda en el lloc web, així com per a efectuar reproduccions privades de la mateixa en els seus sistemes informàtics, sempre que aquests continguts siguin per al seu ús exclusiu i no siguin posteriorment cedits a tercers.

7. Sobre la Propietat Intel·lectual i Industrial

Totes les marques, logotips, noms comercials, signes distintius, serveis, continguts, vídeos, textos, fotografies, gràfics, imatges i informacions de qualsevol classe que apareixen en aquesta web són igualment de propietat de CLÍNICA SAURINA pel que no podran ser reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transformats o modificats sense la seva autorització expressa i per escrit.

CLÍNICA SAURINA es reserva expressament els drets de reproducció, modificació, adaptació, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts de la web , prohibint-se l’exercici dels anteriors drets sense la seva autorització expressa.

8. Sobre canvis i modificacions

CLÍNICA SAURINA. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés.

9. Sobre errors d’accés

CLÍNICA SAURINA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.

10. Sobre la responsabilitat de l’usuari

Tant l’accés a aquest lloc web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. CLÍNICA SAURINA no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. CLÍNICA SAURINA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

11. Sobre l’exempció de responsabilitat en els enllaços o continguts de tercers

CLÍNICA SAURINA no assumeix responsabilitat alguna derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en la web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. CLÍNICA SAURINA no es responsabilitza de l’exactitud, veracitat i vigència de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i els continguts de la qual pertanyin a fonts d’informació de tercers aliens a ella. Sobre aquest tema, CLÍNICA SAURINA només respondrà dels serveis propis i continguts directament originats per ella i identificats amb el seu Copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial de CLÍNICA SAURINA.

12. Sobre la utilització de la informació continguda en aquesta web

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de CLÍNICA SAURINA donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

L’establiment d’un enllaç o link a una altra pàgina o lloc en Internet, no implica en cap cas l’acceptació i aprovació per part de CLÍNICA SAURINA dels seus continguts o serveis, i per tant no assumeix cap responsabilitat per ells.

13. Sobre els tribunals

CLÍNICA SAURINA i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés a aquesta web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, CLÍNICA SAURINA i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).

Política de Privacitat

CLÍNICA SAURINA garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que ens facilita com a USUARI d’aquest lloc web, complint amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant “*LOPD 15/1999”) i del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades).

La recollida i tractament de les dades personals té com a única finalitat, tret que s’indiqui una altra cosa en els formularis del lloc web on es recaptin les dades de l’USUARI, la gestió de la informació subministrada en les consultes i contractació de serveis.

Les dades que se sol·licitin a l’USUARI en els formularis del lloc web tindran caràcter obligatori tret que s’indiqui el contrari en el formulari corresponent. El fet que l’usuari no introdueixi les dades de caràcter personal que apareixen en el formulari com a obligatoris podrà tenir com a conseqüència que no es pugui atendre la seva sol·licitud.

Les dades obtingudes estan subjectes a les mesures de seguretat i política de privacitat aprovades per CLÍNICA SAURINA d’acord amb la normativa vigent a cada moment.

CLÍNICA SAURINA ha procedit a adequar-se a la normativa de protecció de dades de caràcter personal conforme a la vigent Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, adaptant totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal dels seus clients i usuaris, i per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades personals subministrades.

Les dades de caràcter personal que poguessin recollir-se a través d’aquesta web, seran tractats de manera lleial i lícita conforme als principis i drets recollits en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (*LOPD) i altra normativa de desenvolupament. Aquestes dades seran incorporats al document REGISTRE D’ACTIVITATS, que està sota responsabilitat de CLÍNICA SAURINA amb les finalitats concretes que es derivin de complir adequadament amb els serveis sol·licitats i per a enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès i relacionades sempre amb els serveis propis de CLÍNICA SAURINA.

Les seves dades no podran ser cedits a tercers sense el seu consentiment, amb les excepcions establertes en els articles 11.2 i 12 de la referida Llei orgànica 15/1999. Si per qüestions exclusivament operatives hem de compartir les seves dades amb tercers, l’informarem puntualment i de manera transparent per mitjà del correu electrònic. No comunicarem ni cedirem les seves dades a tercers amb finalitat comercial o publicitària.

En marcar la casella d’acceptació en els formularis, l’usuari atorga el seu legítim consentiment perquè les seves dades siguin tractades conforme a les finalitats descrites en la POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Segons el que es disposa en la *LOPD 15/1999, l’usuari podrà exercir en tot moment els drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació i portabilitat de les seves dades personals, dirigint un escrit, adjuntant còpia del DNI o Passaport per mitjà de l’adreça de correu electrònic info@clinicasaurina.com.

Clínica Saurina

Odontologia i Medicina Estètica

Carrer Cor De Maria, 4. 17002 Girona

(+34) 972 21 24 52

info@clinicasaurina.com