El dijous 21 de gener el doctor Enric de Ribot va assistir al curs impartit pel doctor Autrán, referent de la odontologia estètica a nivell espanyol, per continuar la línia impulsada per la doctora Saurina, a la Clínica, en odontologia estètica no invasiva.

La odontologia estètica no invasiva, restauradora, implica aquells tractaments que eviten tocar la dent natutal, aconseguint resultats excepcionals, aquesta tècnica és la d’estratificació, representada en les carilles de composite.

Les carilles de composite, són restauracions fetes a mà pel propi dentista, que intenta reproduir les característiques pròpies del pacient amb joc de colors, de translucideses i opacitats. Aquests efecte s’obté d’un coneixement exacte de l’anatomia dental i un treballl precís de capa per capa de diverses tonalitats i materials, més un camuflatge amb tints, amb una percepció tridimensional que ens permeti conferir-li textura i forma.

carilla-composite