La doctora Saurina continua potenciant la filosofia de la clínica Saurina com a referent de la sinergia existent entre dues grans disciplines: la odontologia  i la medicina estètica, com a fonament del diagnòstic, criteri i tractament facial complet, amb dues visions complementàries.

Aquesta idea ha estat present en tots els cursos impartits per la doctora Saurina “La culminación de un arte: la odontología y la medicina estètica”.

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=ukUJ47WpTJw&feature=youtu.be”]