URGENCIES DENTALS

A Pesar de romandre tancats com moltes de les clíniques dental de Girona en un acte de responsabilitat social, Clínica Saurina ha allargat la jornada telefònica de 9 a 21h per poder tenir un seguiment dels nostres pacients i les seves necessitats, així com per organitzar l’agenda per atendre urgències dentals.

Per facilitar el triatge així com la ressolució de dubtes l’atenció telefònica la fan dos dentistes de Clínica Saurina, que guiaran tot el procés del pacient.

A més a més s’organitzaran dies d’urgències dentals de forma segura, per tal que coincideixin el mínim de persones i tenint en compte la desinfecció, esterilització i ventilació d’espais.

Les urgències dentals seran ateses pels mateixos doctors que atenen al pacient de forma telemàtica.

Així ampliem el servei d’urgències dentals ofertes per clíniques dentals de Girona, perquè els pacients puguin tenir sempre un seguiment mèdic de qualitat.

L’objectiu de clínica Saurina és mantenir el perfil de servei com a Clínica dental de Girona, familiar i entregada amb vocació i responsabilitat mèdica.