MEDICINA ESTÈTICA NATURAL: BIORIVOLUMETRIA

La doctora Saurina ha assistit al workshop de experts amb les noves tècniques de Biorivolumetria buscant un antiaging natural i segur.

La tècnica es basa en els conceptes:

  • Bio que indica sustancia bioreabsorbible i biocompatible.
  • Ri que indica regeneració i reestructuracio
  • Volumetria que significa formació de nou volum.

Les aventatges són naturalitat en els resultats, capacitat de farciment,  difusió excel·lent, suavitat de implantacio del producte, restauració i cohesivitat en els teixits.

La particularitat del tractament és la obtenció d’un resultat immediat a la vegada que millora la elasticitat, hidratacio, firmesa, estimulacio i restauracio de teixits de forma gradual.

Aquestes característiques fan que sigui un tractament més progressiu i natural, aprofitant la biologia del pacient.