Congrés d’experts en medicina estètica

La doctora Saurina ha tornat a participar en un dels congressos més prestigiosos de medicina estètica: el World Expert Meeting (WEM) al palau de congressos de Barcelona.

Aquest congrés de medicina estètica reuneix a 1300 experts en cirurgia i medicina estètica per tal de debatir i compartir les últimes tècniques en el camp de la medicina estètica.

La presentació de casos i conferències han estat d’altíssim nivell científic, buscant sempre un rejoveniment natural i excel·lent.